બગસરા નજીક સીંગતેલ ભરેલ ટેન્કર પલ્ટી ગયું

  • સાંતલડી નદીમાં સીંગતેલ ભળી ગયુ : લોકો વાસણો લઇ દોડયાં

બગસરા,
જેતપુર રોડ પાણીના ટાંકા પાસે ઇદગા નજીક જુનાગઢ તરફથી આવતું સીંગતેલ ભરેલ ટેન્કર બગસરા માં રહેતા ડ્રાઇવર તે જગ્યા પાસે પોતાનું ઘર હોવાથી સાઈડમાં લેવા જતા ટેન્કર એ ગોથું ખાઈ જતા ટેન્કર ઉંધુ વળી ગયું હતુ બાજુમાં સાતલડી નદીમાં ફુલ ફોર્સથી સીંગતેલ ની નદી વહતા સાતલડી નદીમાં સીંગતેલ ભળી ગયું અને આ બનાવ મોડી રાતનો હોવાથી આસપાસના રહેતા લોકો અને દૂર-દૂરથી આવેલ લોકોએ આ તેલ ના કોઈ ગરબા ડબ્બા અને ગાગર હાંડા ગોળીઓ લઈને જેમ ઉનાળામાં પાણીની તંગી થાય અને માણસો પાણી ભરવા મોડી રાત સુધી નીકળી પડે તે જ રીતે આ ટેન્કરમાંથી સીંગતેલ ભરવા લોકો ની કતારો લાગી હતી આં ટેન્કરમાં સીંગતેલ આશરે 29 લાખ નો જથ્થો હતો અને ગાડીમાં પણ નુકસાની જોવા મળી હતી આ ટેન્કર જુનાગઢ થી પીપાવાવ તરફ જતું હોવાનું જાણવા મળેલ છે.