બાબરા પાલિકાનું સ્ટ્રીટલાઇટનું જોડાણ કપાતા રાત્રે રેઢીયાળ ઢોરનો ત્રાસ

બાબરા,બાબરા નગરપાલિકા પાસે સ્ટ્રીટલાઇટ કનેક્શન ના પીજીવીસીએલ ના ત્રણ કરોડ ઉપરાંત પૈસા બાકી છે જેને લય શહેર ના તમામ વોર્ડની સ્ટ્રીટ લાઈટ કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે સમગ્ર શહેરમાં રાત્રે અંધારા પટ છવાયા છે જેને લય શહેર ની જનતા પીસાઇ રહી છે નગરપાલિકા ના પાપે લોકો ને ધર ની બહાર નીકળવાનું મુસીબત થયુ છે બીજી બાજુ નાકા ગલીયો મા રેઢીયાળ ઢોર નો ત્રાસ વધીયો માતેલ સાંઢ ની જેમ ખુંટીયાઓ શહેર મા રખડી રહીયા છે ગઇકાલે રાત્રે શિવજી ચોક મા ખુંટીયા એ મહીલા ને હડફેટે લીધી હતી નગરપાલિકા ની સ્ટ્રીટલાઇટ નુ કનેક્શન કપાતા અનેક ચચોઓ ઉઠવા પામી છે બાબરા શહેર ભાજપ ના પ્રમુખ મુકેશભાઈ ખોખરીયા અને તાલુકા ભાજપ ના પ્રમુખ નિતીનભાઇ રાઠોડ ના જણાવ્યા મુજબ કે જયારે બાબરા મા ભાજપ સાશીત નગરપાલિકા હતી ત્યારે તમામ બીલ રેગ્યુલર હતા ગત ચુંટણી મા ભાજપ પાસે થી કોગ્રેસ ના હાથ મા નગરપાલિકા નુ સુકાન આવ્યું હતું એ પહેલાં પીજીવીસીએલ ના તમામ પૈસા ભાજપ સાશીત નગરપાલિકા એ ચુકવી આપ્યા હતા કોગ્રેસ ના નગરપાલિકા ના પદ અધિકારીઓ ની અણ આવળદ ના કારણે અને ભ્રષ્ટાચાર ના કારણે વારેવારે લોકો ને હેરાન ગતી રહેશે