ભાવ વધતા સરકારે ડુંગળીની નિકાસ બંધ કરવાનો કર્યો નિર્ણય

સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ડુંગળીની નિકાસ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડુંગળીની નિકાસ કરવામાં આવતા ખેડૂતો નારાજ થયા છે. ત્યારે સરકારના આ નિર્ણય અંગે ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રમુખે પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભારતીય કિસાન સંઘનું કહેવુ છે કે, ડુંગળીની નિકાસ બંધ થતાં ખેડૂતો નાખુશ થયા છે. જેથી ડુંગળી નિકાસ બંધ ન થવી જોઈએ, નિકાસ બંધ થવાથી ખેડૂતો ને નુકસાની ભોગવવી પડશે.. ત્યારે સરકારે આ નિર્ણયને બદલવો જોઈએ.