મારામારીના ગુન્હામાં લીસ્ટેડ નાસતા ફરતાં આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એલસીબી

  • આરોપીને ઝડપી લઇ અમરેલી તાલુકા પોલીસને સોપ્યો

અમરેલી,
અમરેલી એલ.સી.બી.ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.આર.કે.કરમટા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી.પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી. ટીમે ચોક્કસ બાતમી મેળવી *અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.1066/2020, ઇ.પી.કો. કલમ 323, 504, 506(2), તથા જી.પી.એકટ કલમ 135 મુજબ ના ગુનાના કામે પોતાની કાયદેસરની ધરપકડ ટાળવા માટે નાસતા ફરતા આરોપી વિમલ ભીખાભાઇ ડોબરીયા, ઉ.વ.29, રહે. મુળ ચારોડીયા, તા.રાજુલા,ને પકડી પાડવામાં સફળતાં મેળવેલ છે.અને આગળની કાર્યવાહી કરવા અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે.માં સોંપી આપેલ છે.