રાજકોટના ઉદ્યોગકારે બિહારથી ૨૦ કુશળ કારીગરોને પ્લેનથી તેડાવ્યા

રાજકોટ,
શાપરમાં ટેકનોકાસ્ટની એક પેઢીએ મોટા ઓર્ડર આવી જતા તેને પુરા કરવા માટે બિહારથી પોતાના ૨૦ કુશળ કારીગરોને પ્લેનથી તેડાવ્યા હતા. પટનાથી દિલ્હી અને દિલ્હીથી અમદાવાદ લાઈટની ટિકિટ સાથે ખાસ માણસ દોડાવાયો હતો. ઘણાએ ટ્રેનની ટિકિટો મોકલી હતી.ખાસ બસના ભાડા પણ ચૂકવાયા છે. સાથોસાથ હવે પરપ્રાંતીય શ્રામિકો ફરી રાજકોટ તરફ ધસી રહયા છે. રાજકોટની ત્રણે ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં દરરોજ શ્રામિકો ઉતરી રહૃાા છે.
પોતાના વતનથી રાજકોટ પરત કામ કરવા આવેલા આ શ્રામિકોની ગુજરાતની બોર્ડર કે રાજકોટમાં તેઓ જયા ઉતરી રહૃાા છે ત્યાં કોઈ સ્થળે આરોગ્ય ચકાસણીની વ્યવસ્થા નથી. ખરેખર તો પરપ્રાંતથી આવતા શ્રામિકો માટે આરોગ્ય ચકાસણી થવી જોઈએ તેવી માગણી ઉદ્યોગકારો ઉઠાવી રહૃાા છે.
શાપર વેરાવળ ઔદ્યોગિક વસાહતના ચેરમેન રમેશભાઈ ટીલાળાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારે કુશળ કારીગરોની જરૂર હોવાથી અમે શ્રામિકોને બોલાવી રહૃાા છીએ. અમારી ફેકટરીમાં દરરોજ થર્મલગનથી દરેક શ્રામિકની ચકાસણી થાયછે બે માસમાં કોઈ શંકાસ્પદ કિસ્સો હજૂ સામે આવ્યો નથી. આમ છતા ચોકસાઈ થવી જરૂરી છે.