રાજય સરકારની સર્વ પ્રથમ ઐતિહાસીક કિસાન સહાય યોજનાને આવકારતા શ્રી દિલીપ સંઘાણી

 

  • અતિવૃષ્ટિ,અનાવૃતિ અને દૂષ્કાળની પિરસ્થિતી પાર પાડવાની જોગવાઈ સાથેની
  • રાજય સરકારને આવકાર સાથે અભિનંદન પાઠવતા શ્રી સંઘાણી

અમરેલી,

અનેકવિઘ સકારાત્મક જોગવાઈઓના સમાવેશ સાથેની રાજય સરકાર દ્રારા ઘોષિત સર્વ પ્રથમ ઐતિહાસીક  ક્સિાન સહાય યોજના  ને આવકારતા રાષ્ટ્રિય સહકારી અગ્રણી દિલીપ સંઘાણીએ જણાવેલ કે, ખેતિ અને ખેડૂત સમૃધ્ધ બને, પશુપાલકો પુરક રોજગારી મેળવે તે માટે સતત ચિંતીત ક્ષેત્રો સરકાર અને સહકાર છે. દિલીપ સંઘાણીએ આ યોજનાને સર્વપ્રથમ ઐતિહાસીક  ગણાવીને આવકારતા જણાવેલ કે, કૂદરતી આફતોમા ખરીફ પાકને થયેલ નૂકશાની અનુસારની સહાય આપવામા આવશે  જેમા દુષ્કાળ, અતિવૃષ્ટિ અને માવઠાને આવરી લેવામા આવેલ છે. ચાર હેકટર સુધી આવી સહાય જોગવાયાધિન હોવાનુ જણાવેલ જેમા 33 થી 60 ટકા સુધીની નૂકશાનીમા હેકટર દીઠ 20,000/- અને 60 ટકા થી ઉપરની નૂકશાનીમા 2પ,000/-ની સહાય લાભાર્થી મેળવવા પાત્ર બનશે.

સંઘાણીએ જણાવેલ કે, ખેડૂતોને ઘર આંગણે એટલે કે, ઈ-ગ્રામ સેન્ટર ઉપર થી જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોવાથી તાલુકા-જીલ્લા મથકે જવા-આવવાનો સમય અને નાણા બન્ને બચશે સમગ્ર રાજયના ખેડૂતો માટે ખુબજ લાભકારી એવી આ ક્સિાન સહાય યોજના દ્રારા ક્સિાનોની આવક વધારવાનું પ્રધાન મંત્રી નરેન્ભાઈ મોદીજી સ્વપ્ન ચિરતાર્થ થશે, ખેત પ્રવૃતિ સમૃધ્ધ બનશે તેવા વિશ્ર્વાસ સાથે રાજયના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સહિત  રાજય સરકારને યોજના અંતર્ગત આવકાર સાથે અભિનંદન પાઠવ્યાનું દિલીપ સંઘાણીએ અંતમા જણાવેલ છે.