રાજુલામાં કોઈ કાંડ કરે તે પહેલા જ યુવતીઓને પોલીસે પકડી

  • રાજુલા પો.સ્ટે વિસ્તાર ના હિંડોરણા ચોકડી પાસે જાહેર મા ચેન ચાળા કરી લોકો ને આકર્શીત કરતી અને પૈસા પડાવે તે પહેલા ૬ મહીલા ની ટોળકી પકડી પાડતી રાજુલા પોલીસ ટીમ       
    નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી અશોકકુમાર યાદવ અને અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે જીલ્લામાં મિલકત સબંધી / શરીર સંબધી દાખલ થતા ગંભીર વણશોધાયેલ ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા તથા આવા  ગુન્હા બનતા અટકાવવા તથા આવી બદીને નેસ્ત નાબુદ કરવા જરૂરી સુચના કરેલ હોય જે અન્વયે શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાવરકુંડલા નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજુલા પોલીસ ટીમે જાહેર રોડ ઉપર જાણી બુજીને નિર્લજજ પણે વર્તન કરી,બિભસ્ત શબ્દો બોલી ઇશારા કરી પોતાની જાતને નિર્લજજ પણે વર્તતતી છ મહિલા ઓ ની ટોળકી ઓ ને હોય જેથી આવા ગુન્હા બનતા પહેલાજ ગુનો  અટકાવેલ અને આવી  છ મહિલા ટોળકી ને બીજા લોકો ને પોતાની જાળ માં ફસાવે તે પહેલા જ પકડી પાડતી રાજુલા પોલીસ.
ગુન્હાની વિગતઃ-
      તા:-૧૦/૦૯/૨૦૨૦ રાજુલા પો સ્ટે ના હીંડોરણા ચોકડીએ રાધીકા હોટલ સામે જાહેર રોડ ઉપર કુલ-૬ છોકરીઓ બહારથી આવેલ છે અને તેણે પેન્ટ શર્ટ પહેરેલ છે.અને તે આશરે ૧૮ થી ૨૫ વર્ષની ઉમંરની હોય જે છોકરીઓ જાહેર રોડ ઉપર નિર્લજજ પણે વર્તન કરે છે.તેવી હકિકત મળતા આ  અંગે પો.ઇન્સ શ્રી આર.એમ.ઝાલા સા. તથા પો.સ.ઇ.શ્રી સેગલીયા સા.એ ઉપરોક્ત હકીકત આધારે પોલીસ ટીમ સાથે જય તપાસ કરતા હીંડોરણા ચોકડીએ રાધીકા હોટલ થી થોડે દુર આવતા હકિકતવાળી જગ્યાએ જાહેર રોડ ઉપર કુલ-૬ છોકરીઓ અલગ-અલગ ઉભેલ હોય અને તેણીઓએ પેન્ટ શર્ટ પહેરેલ હોય જે છએ છોકરીઓ આવતા જતા વાહનો તેમજ માણસોની અવર-જવર થતી હોય તે જાહેર રોડ ઉપર જાણી બુજીને નિર્લજજ પણે વર્તન કરી,બિભસ્ત શબ્દો બોલી ઇશારા કરી પોતાની જાતને નિર્લજજ પણે વર્તતતી હોય જેથી ઉપરોકત છએ છોકરીઓને  મહીલા પો. સ્ટાફની મદદથી પકડી પાડી રાજુલા પો સ્ટે ભાગ બી ગુ.ર.નં ૧૧૧૯૩૦૫૦૨૦૧૫૬૭ GP.ACT કલમ ૧૧૦/૧૧૭ મુજબ નુ ગુનો રજી. કરેલ છે
  પકડાયેલ મહીલા આરોપી ના નામો
(૧) પુજા કુમારી લાલાભાઇ બારોટ ઉવ.૨૦
(૨) રીનાબેન રાજુભાઇ બારોટ ઉવ.૨૦
(૩) ભાવનાબેન શાંતિલાલ બારોટ ઉવ.૨૧
(૪) નીતુબેન રાજેશભાઇ બારોટ ઉવ.૨૧
(૫) નિલમબેન દિલીપભાઇ  બારોટ ઉવ.૨૧
(૬) શીમાબેન ચમનભાઇ બારોટ ઉવ.૨૧
રહે.બધા અમદાવાદ જીવન જયોત સોસાયટી પાસે,ઓઢવ અમદાવાદ હાલ-અમદાવાદ વટવા ઉમંગ પ્લોટ દુર્ગાનગર તા.જી. અમદાવાદ
અમરેલી જીલ્લાની જાહેર જનતા જોગઃ-
આમ આ બનાવ જાહેર જનતા માટે લાલબત્તી સમાન હોય પોતાના વાહનમાં તથા જાહેર માં આવી રીતે અજાણ્યા મહિલાઓ  થી  સાવચેતી અને સાવધાની રાખવા અમરેલી પોલીસ તરફથી જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવે છે.
કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવો બનાવ બનેલ હોય તો રાજુલા પો. સ્ટે. સંપર્ક કરવા વિનંતી
Attachments area