રાજુલા જાફરાબાદમાં મીઠાનાં અગરની લીઝો રીન્યુ ન થતા હજારો લોકો બેરોજગાર થશે

અમરેલી જીલ્લા દરીયાકિનારે સોલ્ટ જમીન રીન્યુ કરવા એસોસિએશન એ માંગ ઉઠાવી છે ગૂજરાત ના દરીયાકિનારે 1600/કીમી દરીયાકિનારો છે મચ્છ ઉધોગ મીઠું ઉધોગ જેમાં અમરેલી જીલ્લા મા રાજુલા જાફરાબાદ વિસ્તાર મા ચાંચબદર,ખેરગામ,પટવા,સમઢીયાળા કથીવદર,પીપાવાવ ધામ, નિંગાળ, ભેરાઇ, કડીયાળી,જાફરાબાદ, સહિત દરિયા કાંઠા ના ગામો નજીક અનેક ગામો મીઠું અગીયાર મંડલી ઓ સોલ્ટ મોટા નાના નિમ્મક ઉધોગ એકમો આવેલ છે જેમા દસ થી વીસ હજાર લોકો ગૂજરાન સૂવીધા હોયછે પરંતુ સોલ્ટ જમીન સરકાર લીઝ ઉપર હોય ત્યારે જ્યારે કોઈ યોજના લાભો માટે રિન્યુ લીઝની અધિકારી ઓ આગ્રહ રાખતા હોય છે કંપની ઓ મીઠુ ખરીદી લીઝની મૂદતો કેટલી છે તે ધ્યાન લેતા હોય ત્યારે નાની બાબતોને લય લીઝો રીન્યુ વિલંબ વનવિભાગ ખાતૂ ના નામે લીઝ ધારકો હેરાન ગતિ ભોગવી પડે છે લીઝો ની કલેકટર મંજૂરી આપે ત્યારે ખૂબ ચકાસણી કરીને જમીન અપાઈ છે ચાલુ હોય અનેક પરિવાર દહેજ સૂરતમા ભાવનગર મીઠુ મજૂર કરવા પંદર હજાર લોકો જતા રહે છે વહાણ હોડી માછીમારી હજારો સંખ્યા રોજીરોટી ઉપર છે ખૂબ લોકો પોરબંદર સલાયા વેરાવળ વહાણો કામ કરેછે મૂખ્ય મંત્રી દ્વારા અગરીયા પણ મનની મોકળાશ કાર્યક્રમ થયલો સરકાર ધણી વખતે કિટ્સ વિતરણ કરે છે સાગર ખેડૂત શાળા કોલેજ પણ સરકાર ચાલૂ કર્યાં છે પરંતુ કિસાનો વિમા લોનછતા લીઝો રીન્યુ વિલંબ થી સાગર ખેડૂત પરેશાન સોલ્ટ એસોસિએશન દ્વારા માંગ ઉઠવા પામી છે મૂખ્યમંત્રી નવી લેન્ડ શોધવા સરકાર મદદ કરવા વાતોકરે છે પરંતુ અપાઈ ગયેલી જમીન રીન્યુ કરવા મા વિલંબ કરી રોજગાર છીનવી લેવા ભીતી સેવાઇ રહી છે ત્યારે વહીવટી તંત્ર જાગૃત બન્ને અને માંગ ઉઠવા પામી છે મોટી કંપની કે વધારે ભાગે મોટા યંત્રો ઉપયોગ કરે છે લોકો રોજગાર છે જે રિન્યુ નથી થતી કંપની લીઝો મીલીભગત થી રીન્યુ થતી હોવાની સર્ચા ભારે સર્ચા નુ વિષય બન્યુ છે ત્યારે તાકીદે મીઠા ના અગરો ની લિજો ને રીન્યુ કરી દેવા મા આવે તેવી લોક માંગ ઉઠી છે.