રાજ્યના ૨૨ તાલુકામાં સામાન્ય વરસાદ: નવસારીના ચીખલીમાં એક ઈંચ વરસાદ

રાજ્યના સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ આજે રાજ્યના ૨૨ તાલુકામાં વરસાદ નોઁધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ એક ઈંચ વરસાદ નવસારીના ચીખલીમાં નોંધાયો છે. એ સિવાય રાજ્યના અન્ય તાલુકામાં સામાન્ય વરસાદ છે. નવસારી અને વાંસદામાં ૧૦ મિમિ, કચ્છના માંડવી અને નવસારીના જલાલપોરમાં ૯ મિમિ, વલસાડમાં ૮ મિમિ, નવસારીના ખેરગામમાં ૭ મિમિ, જૂનાગઢના માળિયામાં ૬ મિમિ અને નવસારીના ગણદૃેવીમાં ૫ મિમિ વરસાદ નોંધાયો છે.
ગઈકાલે રાજ્યનો સૌથી વધુ વરસાદ સુરતના ઉમરપાડામાં ૫ ઈંચ નોંધાયો હતો. આગાહી વચ્ચે ગઈકાલે રાજ્યના ૧૮૬ તાલુકામાં મેઘમહેર વરસી હતી. જેમાં રાજ્યનો સૌથી વધુ વરસાદ સુરતના ઉમરપાડામાં ૫ ઈંચ નોઁધાયો હતો. જ્યારે કચ્છ અંજાર તથા ભુજ અને મોરબીમાં ૪ ઈંચ વરસાદ નોઁધાયો હતો. સુરેન્દ્રનગરના દસાડા, રાજકોટના લોધિકા, બનાસકાંઠાના દાંતા અને દાંતીવાડા ૩ ઈંચ, તેમજ મહેસાણાના સતલાસણા, રાજકોટ, આણંદના બોરસદ, અમદાવાદના ધોલેરા અને બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં ૨-૨ ઈચ વરસાદ નોઁધાયો છે.