રાજ્યમાંથી રાજયસભાના સભ્ય તરીકે રાજકોટ શહેરના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજની પસંદગી

રાજ્યમાંથી રાજયસભાના સભ્ય તરીકે રાજકોટ શહેરના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. તેને આવકારતા અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી તેમજ પાર્ટીના મવડીમંડળનો આભાર વ્યક્ત કરતા મેયર બિનાબેન આચાર્ય.