રાજ્યમાં પીઆઈ સહિત ૭૬૧૦ જગ્યાની પોલીસ વિભાગમાં કરાશે ભરતી

રાજ્યના ગૃહ વિભાગે પોલીસમાં કુલ ૭,૬૧૦ નવી જગ્યાને મંજૂરી આપી છે. ટૂંક સમયમાં ભરતી હાથ ધરાશે. ગુનાઓ અટકાવવાની કામગીરી, વીવીઆઇપી બંદોબસ્ત માટે તમામ પોલીસ કમિશનરેટ, જિલ્લા યુનિટ અને રેલવે પોલીસ હસ્તકની તેમજ ડોગ સ્ક્વોડની જગ્યાઓ વધારવા ડીજીપીએ કરેલી દરખાસ્ત મુજબ બજેટમાં કુલ ૧૦,૫૦૬ જગ્યા મંજૂર કરાઈ હતી અને એ માટે ૧૧૫.૧૦ કરોડની જોગવાઈ હતી, પણ કોરોનાને કારણે ભરતીના બજેટમાં ૧૦૦ કરોડનો કાપ મુકાતાં ૧૫.૧૦ કરોડની જોગવાઈ મુજબ ૭,૬૧૦ જગ્યા ભરવાની મંજૂરી અપાઈ છે.