રાજ્યમાં હજુય બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

  • ૧૦-૧૩ જુલાઇ દરમિયાન વરસાદ

રાજ્યમાં ખાસ કરીને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રણેક દિવસથી ભારેથી અતિભારે વરસાદૃ વરસી રહૃાો છે. હવામાન વિભાગ આગાહી કરી છે કે  ૯ મી એ રાજ્યમાં અતિભારે વરસાદૃ પડી શકે છે.ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, દ્વારકા અને જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદૃ પડવાની સંભાવના છે.તા.૧૦ મી થી ૧૩ મી જુલાઇ એ હળવાથી ભારે વરસાદૃની આગાહી પણ કરી છે.હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે ૧૦ જુલાઇ થી ૧૩ જુલાઇ સુધી રાજ્યમાં હળવેથી ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના હવામાન વિભાગે કરી છે.૧૦ થી ૧૩ જુલાઇ વેળા રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાત, દમણ, દૃાદરાનગર હવેલી, કચ્છ, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ, અમરેલી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, દૃીવ, આણંદ, ખેડામાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.જ્યારે આ સમય દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતમાં હવામાન ચોખ્ખુ રહેવાની શક્યતા છે.