રૂપાણી સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય: લેન્ડ ગ્રેબિંગ કાયદાનો અમલ શરૂ

* ૬ મહિનાની અંદર કોર્ટ નિર્ણય સંભળાવશે,૧૦-૧૪ વર્ષની જેલની સજા થશે, કેસોના ઝડપી નિકાલ અને ગુનેગારોને કડક સજા કરવા વિશેષ અદાલતો બનશે, દરેક જિલ્લામાં એક સ્પેશિયલ કોર્ટની રચના કરાશે તથા સ્પેશિયલ કોર્ટમાં એક સરકારી વકીલની પણ નિમણુંક કરવામાં આવશે

* ૭ સભ્યોની સમિતિની રચના કરાશે, ફરિયાદ મળ્યાના ૨૧ દિવસમાં કાર્યવાહી કરાશે, કોર્ટ છ મહિનામાં નિર્ણય સંભળાવશે

 

ગુજરાત વિધાનસભાગૃહમાં રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર જમીન પર કબજો મેળવીને ખોટો જમાવતા ભૂમાફિયા વિરુદ્ધ લેન્ડ ગ્રેિંબગ એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેને સમગ્ર રાજ્યમાં આજથી (બુધવાર) જ લાગુ કરવાની જાહેરાત રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ કરી હતી. આ સમગ્ર રાજ્યમાં લાગુ થવાથી હવે ભૂમાફિયાની લગામ ખેંચવામાં આવી છે. જેથી હવે રાજ્યમાં કોઈપણ અસામાજિક વ્યક્તિ અથવા તો ભૂમાફિયાઓ ગેરકાયદેસર રીતે જમીન હડપ નહીં કરી શકે.

રાજ્યની વિજય રૂપાણી કાયદા વિશેની જાહેરાત કરી હતી કે, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ આજથી સમગ્ર રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત રાજ્ય જમીનના કાયદાને લઈને સૌ પ્રથમ વખત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી હવે રાજ્યમાં કોઈપણ અસામાજિક વ્યક્તિ અથવા તો ભૂમાફિયાઓ ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પોતાના કબજામાં લઇ શકશે નહીં અને જો તેઓ આવું કૃત્ય કરશે તો તેમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

રચના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ કાયદાની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, કાયદાને અમલ કરવા માટે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં સાત અધિકારીઓની ટીમ બનાવવામાં આવી છે. આ કમિટી જિલ્લા પ્રમાણે કામ કરશે. કમિટીમાં ડીડીઓ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, કલેકટર, અર્બન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટીના અધિકારી, એસપી અને અધિક નિવાસી કલેકટરને કમિટીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત જો કોઈ પણ વ્યક્તિને ફરિયાદ કરવી હોય તો તેઓ સીધા કલેકટરને કરી શકે છે.

આ કાર્યવાહી કરવા બાબતે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીની જાહેરાત કરી હતી કે, જો કોઈ વ્યક્તિની જમીન અથવા તો મકાન કોઇ અસામાજિક વ્યક્તિ અથવા તો ભૂમાફિયા હડપ કરી દીધું હોય તો તેઓ કઈ રીતે કાર્યવાહી કરી શકશે તો સૌપ્રથમ તે વ્યક્તિ સીધા કલેકટર ઓફિસે તેઓની ફરિયાદ કરશે. કલેકટર ઓફિસે તેમની ફરિયાદ દાખલ થતાં જ કલેકટર ફરિયાદને લઈને તપાસ હાથ ધરશે અને જો તપાસ વ્યાજબી ઠરશે તો કલેકટર પોલીસને સાત દિવસની અંદર કેસ દાખલ કરવાની સૂચના આપશે. સાત દિવસની અંદર કેસ દાખલ થયા બાદ ૨૧ દિવસની અંદર પોલીસે આ તપાસ પૂર્ણ કરવાની રહેશે અને આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ હાજર કરવાના રહેશે. જેમાં સ્પેશ્યિલ કોર્ટ દ્વારા છ મહિનાની અંદર આરોપીઓને સજા આપવામાં આવશે. આમ, સમગ્ર પ્રક્રિયા કુલ છ થી સાત મહિના સુધી ચાલે તેવી પણ જાહેરાત રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ કરી હતી.

કાયદામાં સજાની જોગવાઈ બાબતે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ ભૂમાફિયાઓ દૃોષિત રહે તો કોર્ટ દ્વારા તેઓને સજા આપવામાં આવશે અને આ કાયદામાં સજા સાત વર્ષથી ૧૪ વર્ષની રાખવામાં આવી છે. એટલે કે, સાત વર્ષથી વધુ હોય તો તેઓને જામીન લાયક પણ રહેતા નથી એટલે આ બિનજામીન લાયક ગુનો ગણવામાં આવશે.

સમગ્ર રાજ્યમાં આજથી લેન્ડ ગ્રેબીગ એક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, તે અંગે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ કહૃાું હતું કે, આ તમામ કેસોનો નિકાલ છ મહિનાની અંદર જ કરવામાં આવશે, ત્યારે દરેક જિલ્લામાં એક સ્પેશિયલ કોર્ટની રચના કરવામાં આવશે અને દરેક સ્પેશિયલ કોર્ટમાં એક સરકારી વકીલની પણ નિમણુંક કરવામાં આવશે. જ્યારે વિશેષ અદાલતને દીવાની અને ફોજદારી બે પ્રકારની અદાલતી કાર્યવાહી હાથ ધરવાની સત્તાઓ પણ આપવામાં આવશે. જ્યારે આક્ષેપ ખોટા હોવાનું પુરવાર કરવાની જવાબદારી ભૂમાફિયાના શિરે રહેશે.