લાઠી તાલુકા ના ઠાંસા ગામે જીર્ણ સ્થિતિ માં રહેલ પ્રાથમિક શાળા ઈમલા ની હરરાજી ગ્રામજનો આતુરતા નો અંત

 લાઠી તાલુકા ના ઠાંસા ગામે અતિ જીર્ણ સ્થિતિ ની પ્રાથમિક શાળા ના નવીનીકરણ નો અંત ઘણા સમય થી જીર્ણ અવસ્થા માં રહેલ વિદ્યામંદિર નો જીર્ણોદ્ધાર ઇચ્છતા ગ્રામજનો ની આતુરતા નો અંત આવ્યો લાઠી તાલુકા ના કેળવણી નિરીક્ષક ના માર્ગદર્શન હેઠળ જુના ઈમલા ની હરરાજી કરાય સ્થાનિક અગ્રણી શ્રી ઓ સરપંચ સામાજિક ન્યાય સમિતિ તાલુકા પંચાયત લાઠી શિક્ષક શ્રી ઓ ની ઉપસ્થિતિ માં જુના ઈમલા ની જાહેર હરરાજી કરાય હતી
ઘણા સમય થી જીર્ણ સ્થિતિ માં રહેલ ઠાંસા પ્રાથમિક શાળા ના નવીનીકરણ ના પ્રયત્નો કરતા સ્થાનિક ગ્રામજનો ની અવારનવાર શિક્ષણ વિભાગ માં શાળા ના નવીનીકરણ ની માંગ સફળ થઈ
શાળા ના નવીનીકરણ અંગે કોઈ ઝડપી ઉકેલ આવે તેવું ઠાંસા ગ્રામજનો ઈચ્છી રહ્યા હતા  અંતે લાઠી તાલુકા ના કેળવણી નિરીક્ષક અને શિક્ષણ વિભાગ ના તંત્ર તરફ  હકારાત્મક વલણ થી શાળા ના જુના ઈમલા ની જાહેર હરરાજી યોજાય હતી