લાઠી પોલીસ સ્ટેશનના અપહરણના ગુન્હામાં નાસતા ફરતાં આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એલસીબી

  • ભોગ બનનાર સાથે ઝડપી લઇ લાઠી પોલીસને સોંપવા કાર્યવાહી

અમરેલી,
અમરેલી એલ.સી.બી.ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી. આર. કે. કરમટા, તથા પો.સ.ઇ. શ્રી પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી. ટીમે ચોક્કસ બાતમી મેળવી અપહરણનો ગુન્હો કરી નાસતા ફરતાં આરોપીને ભોગ બનનારની સાથે પકડી પાડવામાં સફળતાં મેળવેલ છે.લાઠી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં. 11193034200614/2020, ઇ.પી.કો. કલમ 363, 366 તથા પોકસો કલમ 18 મુજબના ગુનાના કામે ફરિયાદીએ પોતાની સગીર વયની દિકરીને તા.29/02/2020 નાં રોજ દેરડી-જાનબાઇ ગામેથી આ કામનો આરોપી પોતાના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી લલચાવી ફોસલાવી બદકામ કરવાના ઇરાદે અપહરણ કરી ભગાડી ગયેલ હોવાની ફરિયાદ આપેલ હતી. જે ગુન્હાનો આરોપી શિવક્રિપાલ શ્રીકાંત પ્રજાપતી ઉ.વ.23 રહે.લેદુરાહી, તા.ખંડવા, જી.બલીયા ( ઉતર પ્રદેશ ) વાળાને પોતાની કાયદેસરની ધરપકડ ટાળવા ભોગ બનનારની સાથે નાસતો ફરતો હતો.