લીલીયામાં જિલ્લા કક્ષાએથી જેટીંગ મશીન નહિં અપાતા બજારોમાં ભુર્ગભ ગટરના પાણીની રેલમછેલ

લીલીયા,
લીલીયા શહેરમાં ભુર્ગભ ગટરના પાણી ફરી વળતા વેપારીઓ દ્વારા ગ્રા.પં.ને રજુઆત કરતા સરપંચ દ્વારા જયાં સુધી જેટીંગ મશીન ન મળે તો સફાઇ થઇ શકે તેમ ન હોય અને સરપંચ દ્વારા છેલ્લા એક માસથી ડીડીઓ અને કાર્યપાલક ઇજનેરને અવાર નવાર લેખીત અને ટેલીફોનીક રજુઆત કરવા છતા જેટીંગ મશીનની કોઇ વ્યવસ્થા જિલ્લા કક્ષાએથી ન થતા લીલીયા શહેરમાં મુખ્ય માર્ગો પર ગટરના પાણી ફરીવળતા વેપારીઓના ધંધા રોજગાર ઠપ્પ થતા વેપારીઓ પણ તંત્ર સામે નારાજગી દર્શાવી રહયા છે ત્યારે આ બાબતે રાજકીય પદાધીકારીઓ પણ સહયોગ આપે તેવી લોકલાગણી ઉઠેલ છે ભુર્ગભ ગટર ન ચાલવા પાછળ ગટરના કુવાઓ ઉપર મુકવામાં આવેલ તમામ મોટરો બંધ હોવાને કારણે ભુર્ગભ ગટર ચાલતી નથી આ પ્રશ્ર્ને પણ ગ્રા.પં.દ્વારા અનેક વખત રજુઆત કરવામાં આવેલ છે.ભુર્ગભ ગટર મેઇનટેન્સના કાર્યપાલક દ્વારા મેઇનટેન્સના રૂા.5 લાખ પંચાયતને અપાતા હતા તે પણ જિલ્લા પંચાયત તરફથી મળેલ ન હોવાથી આ પરીસ્થીતી પેદા થઇ છે.તંત્ર પણ જલ્દી મેઇનટેન્સ ખર્ચ ફાળવે તેવી સરપંચ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે.