અમરેલી,અમરેલી જીલ્લા પોલીસ દ્વારા લોકડાઉનનો ચુસ્ત પણે અમલ કરાવવા 9687566565 વોટસએપ નંબર જાહેર કરવામાં આવેલ છે.આ વોટસએપ નંબર ઉપર અમરેલી જિલ્લાના કોઈ પણ સ્થળે જાહેર સ્થળો પર સોશ્યિલ ડિસ્ટનસિંગના નિયમનો ભંગ થતો હોય, થાય તો તેવા ફોટોગ્રાફસ મોકલી આપવા પાંચ કે તેથી વધ્ાુ વ્યકિતઓ જાહેરમાં ભેગાં થાય,તો તેવા ફોટોગ્રાફસ મોકલી આપવા. હોમ કોરોન્ટાઈન કરવામાં આવેલ વ્યકિત જો બહાર ફરતાં દેખાય તો તેવા ફોટોગ્રાફસ મોકલી આપવા અને મોકલી આપનાર નાગરીકોની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે તેમ અમરેલીના એસપીશ્રી નિર્લિપ્ત રાયે અમરેલી જિલ્લાની જનતા જોગ અપીલ કરતા જણાવ્યુ છે.