લોકશાહી ને મારોના આજે તોડોના ની તડજોડ અને “કોરોના’ નાં કહેરથી,સમગ્ર ગુજરાત ભયભીત છે.! : શ્રી પરેશ ધાનાણી

વર્તમાન સ્થિતિના સંદર્ભમાં ગુજરાત વિધાનસભા વિરોધપક્ષના નેતા શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીનું ટવીટ
ગાંધીનગર,(ડેસ્ક રિર્પોટર)કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના રાજીનામાને પગલે પગલે રાજયના વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી પરેશ ધાનાણીએ ટવીટ કરતા જણાવ્યું છે કે, રાજ્યસભાની રમખાણમાં “લોકશાહી’ ને “મારોના’ આજે “તોડોના’ ની તડજોડ અને “કોરોના’ નાં કહેરથી.., સમગ્ર ગુજરાત ભયભીત છે.!