લોક ડાઉન નો ભંગ કરતા અમરેલી જીલ્લાના 189 શખ્સો સામે પોલીસમાં 142 ગુન્હાઓ દાખલ થયાં

અમરેલી, વર્તમાન પરિસ્થિતીમાં કોરોના વાયરસને વૈશ્વિક મહામારી ઘોષિત કરવામાં આવેલ છે અને દેશભરમાં ર્ભંફૈંઘ -19 ના સંક્રમણને અટકાવવા માટે તા.23/03/2020 નાં રાત્રીનાં 12/00 વાગ્યાથી રાજ્યભરમાં “”લોક ડાઉન’’ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી.નિર્લિપ્ત રાય દ્વારા અમરેલી જિલ્લાના મહત્વના એન્ટ્રી / એક્ઝીટ પોઇન્ટ પર 39 (ઓગણ ચાલીસ) ચેકપોસ્ટ શરૂ કરી, નાકાબંધી કરી, “”લોક ડાઉન’’ નો ચુસ્ત પણે અમલ કરાવવા અમરેલી જિલ્લા પોલીસ તંત્રને જરૂરી સુચના અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે. ગઇ કાલ તા.14/04/2020 ના રોજ લોક ડાઉનનો ભંગ કરતાં કુલ 189 ઇસમો વિરૂધ્ધ 142 ગુન્હાઓ દાખલ કરી વાહનો કબ્જે કરવામાં આવેલ છે તથા 70 વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આવેલ છે.કોરોના મહામારીની ગંભીરતાને હળવાશથી લઇ વાહનો લઇને તેમજ વાહનો વગર બિનજરૂરી આંટા-ફેરા મારતા 122 ઇસમો સામે મરીન પીપાવાવ, લાઠી, જાફરાબાદ મરીન, દામનગર, જાફરાબાદ, વડીયા, સાવરકુંડલા રૂરલ, ખાંભા, બાબરા, રાજુલા, અમરેલી તાલુકા, અમરેલી સીટી, બગસરા, ધારી, ડુંગર, લીલીયા તથા સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 115 ગુન્હાઓ રજી. કરાવવા માં આવેલ છે.બિનજરૂરી કામ વગર જાહેરમાં તથા ધાર્મિક સ્થળોએ ભેગા થઇ ટોળા વળી, સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ નહીં જાળવી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતાં 44 ઇસમો સામે દામનગર, જાફરાબાદ, અમરેલી સીટી, ડુંગર તથા સાવરકુંડલા ટાઉન પો.સ્ટે.માં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 9 ગુન્હા રજી. થયેલ છે.માસ્ક પહેર્યા વગર તથા સેનીટાઇઝર સાથે નહીં રાખી મુસાફરી કરતાં મળી આવી જાહેર આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતાં 1 ઇસમ વિરૂધ્ધ વંડા પો.સ્ટે.માં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 1 ગુન્હો રજી. કરવામાં આવેલ છે.
આ ઉપરાંત જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી અમરેલીનાઓ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેર આરોગ્ય અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 8 ઇસમો વિરૂધ્ધ અમરેલી સીટી, ડુંગર તથા નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 7 ગુન્હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.દુકાનો, મોલ ખુલ્લા રાખી, લારીઓ ફેરવી, ટોળા ભેગા કરી, સેનીટાઇઝર કે માસ્કની વ્યવસ્થા નહીં રાખી જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 12 ઇસમો વિરૂધ્ધ બાબરા, રાજુલા, ધારી તથા સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 9 ગુન્હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો વાળા જિલ્લામાંથી અમરેલી જિલ્લામાં પ્રવેશ કરતાં ર ઇસમો વિરૂધ્ધ અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે.માં ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ 1897 ની કલમ 3 મુજબ તથા ઇ.પી.કો. કલમ 269, 270, 188 મુજબ 1 ગુન્હો રજી. કરવામાં આવેલ છે.