શરીર સબંધી ગુનાઓ આચરતા સરંભડાનાં શખ્સને પાસા હેઠળ કચ્છ-ભુજ જેલમાં ધકેલતી અમરેલી પોલીસ

અમરેલી,
ભાવનગર રેન્જ આઇ.જી.શ્રી ગૌતમ પરમારે રેન્જના જિલ્લાઓમાં જાણીતા ગુનેગારો અને અસામાજીક તત્વો અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ શખ્સો સામે પાસા અને તીપારના કાયા હેઠળ અટકાયતી પગલા લેવા સુચના આપેલ હોય, અને અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહ દ્રારા અમરેલી જિલ્લામાં અસામાજીક પ્રવૃત્તિ કરનાર શખ્સો ઉપર કડક હાથે કાર્યવાહી કરવા તેમજ શરીર-સબંધી ગુન્હાઓ કરવાની ટેવ વાળા અને ઘાતક હથિયારો સાથે નિર્દોષ નાગરીકોને દાદાગીરી, ધાક ધમકી આપી ઈજાઓ કરી જાહેર વ્યવસ્થા ખોરવતા અને ભયનું સામ્રાજ્ય ફેલાવી આંતક મચાવતાં માથાભારે શખ્સો સામે પાસા-તડીપાર જેવા સન્ત પગલા લઈ ગુન્હેગારોને કાયદાનું ભાન થાય અને અમરેલી જીલ્લાના નાગરીકો સુખ શાંતિનો અહેસાસ થાય અને નિર્ભયપણે રહી શકે તે માટે પાસા-તડીપારના પ્રવર્તમાન કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરવા સુચના આપેલ હોય, જે અન્વયે બગસરા પો.સ્ટે. ના પો.સબ ઇન્સ.શ્રી પી.બી.ચાવડાએ બગસરા વિસ્તારમાં શરીર સબંધી ગુનાઓ ગુનાઓ કરતા ઈસમ ભુપત જગુભાઈ વાળા, ઉં.વ.32, રહે.સરભંડા, તા.જિ.અમર ેલી વિરૂધ્ધ પુરાવાઓ એકઠાં કરી, પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી, પોલીસ અધિક્ષકશ્રી અમરેલીે મારફતે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, અમરેલીનાઓ તરફ મોકલી આપેલ.આવા ભયજનક વ્યક્તિની રામાજ વિરોધી અસામાજીક પ્રવૃતિ પર અંકુશ લાવવાનું જરૂરી જણાતાં, અમરેલી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી ગૌરાંગ મકવાણાએ ઉપરોકત શખ્સ વિરૂધ્ધ પાસાનું વોરંટ ઇસ્યુ કરતાં, અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહની સૂચના મુજબ અમરેલી એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ.શ્રી એ.એમ.પટેલ તથા એલ.સી.બી. ટીમ દ્વારા ભુપત જગુભાઇ વાળાને પાસા વોરંટની બજવણી કરી, પાલરા સ્પેશ્યલ જેલ, કચ્છ – ભુજ ખાતે અટકાયતમાં રહેવા મોકલી આપેલ .