શાંતાબા ગજેરા હોસ્પિટલની વ્યવસ્થાથી સંતોષ વ્યક્ત કરતા સાંસદ

  • અમરેલીના વતનના રતન શ્રી વસંતભાઇ ગજેરા સંચાલિત શાંતાબા ગજેરા જનરલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે સાંસદ

અમરેલી,
આજે સમગ્ર દેશ-દુનિયા અને રાજયમાં કોરોનાના કેસોમાં રોજબરોજ અનેક ગણો વધારો થઈ રહયો છે ત્યારે અમરેલીના વતની અને ગૌરવ એવા શ્રી વસંતભાઇ ગજેરાએ અમરેલી સિવીલ હોસ્પિટલને સંભાળી અને તેનું શાંતાબા ગજેરા જનરલ હોસ્પિટલ તરીકે નવીનીકરણ કરી કાયાપલટ કરી અને કોર્પોરેટ કક્ષાની હોસ્પિટલ બનાવવા તરફ લઇ જઇ ગરીબ દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સારવાર અપાઇ રહી હોય આજ રોજ સાંસદ શ્રી નારણભાઈ કાછડીયાએ અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા અને સુવિધા છે તેનું નિરીક્ષણ કરેલ હતુ.સાંસદશ્રીએ સીવીલ હોસ્પિટલમાં દરેક વોડના નિરીક્ષણ દરમ્યાન કરેલ અનુભવ અંગે પોતાનું મંતવ્ય આપતા જણાવ્યુ છે કે, હોસ્પિટલ ખાતે (1) સાફ – સફાઈ ખુબ જ સારી છે (2) ડોકટસ અને સ્ટાફનો દદી સાથેનો વ્યવહાર તેમજ લાગણીપણું દેખાઈ આવે છે (3) જે ઘરેના મળે તેવું ભોજન આપવામાં આવી રહયુ છે (4) પીવાનું શુધ્ધ પાણી તેમજ દદીઓ સાથે આવેલ સગા-સંબંધીઓ માટે પણ ભોજનની વ્યવસ્થા અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે ઉપલબ્ધ છે. રોજ એક હજાર થી બારસો લોકોને સારૂ જમવાનું મળી રહયુ છે.અને શ્રી વસંતભાઇ ગજેરાના માર્ગદર્શન હેઠળ કેમ્પસ ડાયરેક્ટર શ્રી પીન્ટુભાઇ ધાનાણીની મહેનત નોંધ પાત્ર હોવાનું જણાવી તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા આ ઉપરાંત નિરીક્ષણ દરમ્યાન અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલમાં ડાયાલીસીસ વિભાગમાં પહેલા 10 ડાયાલીસીસ મશીન મુક્વામાં આવેલ હતા પહંતુ થોડા મહીના પહેલા તેમાંથી 4 મશીન ગોધરા ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. જેના લીધે અમરેલી જીલ્લાના ડાયાલીસીસના દદીઓને ખુબ જ લાઈનમાં બેસવું પડે છે. તે સાંસદશ્રી સમક્ષ આવતા સાંસદશ્રીએ તાત્કાલીક ગાંધીનગર નિયામક શ્રી ભાવસાર સાથે ટેલીફોનીક વાત કરી ગોધરા મોકલેલ 4 ડાયાલીસીસ મશીન અમરેલી પરત સોંપવા અથવા તો અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે નવા 4 ડાયાલીસીસ મશીન આપવા અરસકારક રજૂઆત કરેલ હતી.સાંસદશ્રીએ વધુમાં જણાવેલ છે કે, આજે અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે કાયરત કોવિડ સેન્ટરમાં દદીઓને જે સારવાર મળી રહી છે તે ખુબ જ સારી મળી રહી છે ત્યારે સુરત, અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરો માંથી પણ કોરોનાના દદીઓ મોટી સંખ્યામાં આવી રહયા છે. આવા દદીઓ માટે પણ અમરેલી સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે ક્ષમતા કરતા પણ વધુ બેડની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે ત્યારે સીવીલ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ, કેમ્પસ ડીરેકટર શ્રી પિન્ટુભાઈ ધાનાણી, જીલ્લા વહીવટી તંત્ર, સીવીલ હોસ્પિટલના ડોકટસ, નસિંગ સ્ટાફ, સફાઈ કમચારી અને રસોઈ બનાવી ભોજન કરાવનાર તમામ સંસ્થાઓને સાંસદશ્રીએ અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ પાઠવેલ છે.