શ્રી કૌશિક વેકરીયા દ્વારા અમરેલીના 70 કર્મયોગીઓનું સન્માન

 

  • રાજપુરૂષ પ્રધાનામંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 70માં જન્મદિવસે
  • સફાઈ કામદારથી લઈને સાહિત્યકાર, સ્ટ્રીટ વેન્ડરથી લઈને સુપરસક્સેસ બિઝનેસમેન, સ્ટાર્ટઅપથી લઈને ઈનોવેશનના ફિલ્ડ સાથે સંકાળાયેલી અમરેલી શહેરની 70 પ્રતિભાવન વ્યક્તિઓનું સન્માન
  • કર્મયોગી: આત્મનિર્ભર ભારતના પુરૂષાર્થી કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લા ભાજપનાં યુવાન અગ્રણી કૌશિક વેકરીયા દ્વારા કાર્યક્રમમાં સન્માન પત્ર, શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીનું પુસ્તક, છોડ અને બુસ્ટર કીટ અપાશે

અમરેલી,

સમગ્ર વિશ્ર્વમાં ભારતનું નામ ઉજળુ કરનાર હદયસમ્રાટ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્ભાઈ મોદીના જન્મ દિવસને વિશેષ સેવાકીય સત્કાર સમારોહ દ્વારા ઉજવવામાં આવશે. યુવા વિકાસ પિરષદના કન્વીનર અને જિલ્લા ભાજપ અમરેલીના મહામંત્રી કૌશિક વેકરીયા દ્વારા અમરેલીની વિશિષ્ટ પ્રતિભાવન વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. કૌશિક વેકરીયાએ જણાવ્યુ હતુ કે સમગ્ર દુનિયામાં જયા જયા ભારતીય વસે છે તે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્ભાઈ મોદીના જન્મદિવસને સેવાના સંકલ્પ સાથે ઉજવશે. જેમણે આજીવન ભારત અને ભારતીયોની સેવાનો સંકલ્પ ર્ક્યો છે એવા રાજપુરૂષ નરેન્ભાઈ મોદીના 70મા જન્મ દિવસે અમે સેવાકીય સત્કાર સમારોહ દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારતના પુરૂષાર્થી એવા 70 કર્મયોગીઓનું વિશેષ સન્માન કરીશુ.વધુમાં તેમણે જણાવ્યુ હતુ કે, આ કાર્યક્રમમાં અમે દરેક કર્મયોગીના ઘરે જઈને તેમનું સન્માન કરીશુ. કોરાનાના સમયમાં એક્સાથે એકત્રિત થવુ યોગ્ય નથી. સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિયમોના પાલન સાથે આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. આ વિશિષ્ટ કર્મયોગીમાં સફાઈ કામદારથી લઈને સાહિત્યકાર, સ્ટ્રીટ વેન્ડર થી લઈને સુપર સક્સેસ બિઝનેસમેન, સ્ટાર્ટઅપથી લઈને ઈનોવેશનના ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલી અમરેલી શહેરની 70 પ્રતિભાવન વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. જેમાં એક કર્મયોગી સન્માન પત્ર, એમ઼વી. કામથ અને કાલિન્દી રાંદેરી લિખિત વિકાસપથના ઘડવૈયા નરેન્ભાઈ મોદીનું પુસ્તક, ઘરના આંગણે શોભે તેવો સુશોભિત છોડ અને ઈમ્યુનીટી બુસ્ટર કીટ આપવામાં આવશે તેમ અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.