સતત ૨૧મા દિૃવસે પેટ્રોલમાં ૨૫ અને ડિઝલમાં ૨૧ પૈસાનો વધારો

ન્યુ દિૃલ્હી,પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ દિૃવસે દિૃવસે ગંભીર મુદ્દો બની રહૃાા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડો હોવા છતા આજે સતત ૨૧માં દિૃવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. આજે ડીઝલ ૨૧ પૈસા જ્યારે પેટ્રોલના ભાવમાં ૨૫ પૈસાનો વધારો નોંધાયો છે. આ સાથે છેલ્લા ૨૧ દિૃવસમાં ડીઝલ કુલ ૧૧ રૂપિયા અને પેટ્રોલ કુલ ૯.૧૨ રૂપિયા મોંઘું થયું છે.
પેટ્રોલની િંકમતથી વધુ ડીઝલના ભાવ વધુ થતા લોકો દ્વારા અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે. તેમ છતા ૨૭ જૂનના રોજ સરકારી તેલ કંપનીઓએ ઈંધણની િંકમતોમાં વધારો કર્યો છે. રાજધાની દિૃલ્હીની વાત કરીએ તો પેટ્રોલની િંકમત ગઈકાલે ૮૦.૧૩ રૂપિયા હતી જે ૨૫ પૈસા વધીને આજે ૮૦.૩૮ રૂપિયા પ્રતિ લિટર બોલાઈ રહી છે. જ્યારે ડીઝલની વાત કરીએ તો ગઈકાલે ભાવ ૮૦.૧૯ રૂપિયા હતા જે આજે ૨૧ પૈસા વધીને ૮૦.૪૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટરે પહોંચ્યા છે. આ સાથે દિૃલ્હી દૃેશનું પ્રથમ એવું રાજ્ય બન્યું છે જ્યાં પેટ્રોલ કરતા ડીઝલ વધું મોંઘું થયું છે.
રાજ્યની વાત કરીએ તો પ્રમુખ શહેરોમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહૃાા છે. સતત ૨૧માં દિૃવસે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધ્યાં છે. અમદૃાવાદૃમાં પેટ્રોલના ભાવ રૂ.૭૭.૯૨ પ્રતિ લિટર જ્યારે ડીઝલ પ્રતિ લિટર રૂ.૭૭.૭૮ બોલાઈ રહૃાું છે. ઉપરાંત, સુરતમાં પેટ્રોલ રૂ.૭૭.૭૬ અને ડીઝલ રૂ.૭૭.૬૪ પ્રતિ લિટરે, રાજકોટમાં પેટ્રોલ રૂ.૭૭.૬૬ અને ડીઝલ રૂ.૭૭.૫૪ પ્રતિ લિટર, જ્યારે જામનગરમાં પેટ્રોલના ભાવ રૂ.૭૭.૮૧ અને ડીઝલ રૂ.૭૭.૬૧ પ્રતિ લિટરે બોલાઈ રહૃાા છે.