સમજયા વગર બંધ પાડનારનો આર્થિક બહિષ્કાર પણ કમનસીબ:ડો.કાનાબાર

અમરેલી,સીએએના વિરોધમાં બંધ પળાયો તે કમનસીબી ગણાવી ભાજપ અગ્રણી ડો. ભરતભાઇ કાનાબારે જણાવ્યુ કે બંધમાં જોડાયેલા મોટાભાગના કાયદાને સમજ્યા નથી પણ એટલા માટે તેમનો આર્થિક બહિસ્કાર કરવાની વાત પણ એટલી જ કમનસીબ છે. નાના ધંધાર્થીઓના પેટ પર પાટુ મારવાની વાત અમાનવીય છે જે આ કાયદો લાવ્યા છે તે શ્રી મોદી પણ આ વિચાર સાથે ક્યારેય સંમત ના હોઇ હશે તેમ ડો. ભરતભાઇ કાનાબારે ટવીટ કરી જણાવ્યુ હતુ.