સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે શરૂ કરાશે બોટિંગ, વોટર સાયકિંલગ જેવી સુવિધાઓ

અમદાવાદથી કેવડિયા કોલોની સુધી સી-પ્લેન મળ્યા બાદ અમદાવાદીઓને ફરી એકવાર મોટી સુવિધા મળવા જઈ રહી છે. હવે લોકોને બોટિંગ, વોટર સાયકિંલગ, સ્પીડ બોટ, સ્કૂટર, બે જણાં બેસી શકે તેવી સાયકલ જેવી સુવિધા માટે કોઈ હિલ સ્ટેશન પર જવું નહીં પડે. અમદાવાદીઓના મનોરંજન કરાવવા માટે એએમસી દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે હવે આગામી સમયમાં બોટિંગ, વોટર સાયકિંલગ, નવી સ્પીડ બોટ, સ્કૂટર તેમજ ૨ જણા બેસી શકે તેવી સાયકલ સહિતની સુવિધા શરૂ થવા જઈ રહી છે.

થોડા જ સમયમાં આ મનોરંજન અમદાવાદીઓને મળવા લાગશે. આ વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર વલ્લભસદન પાસે બોટિંગ અને વોટર સાઈકિંલગ ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે. લૉકડાઉન પહેલાં જ રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કેટલીક કંપનીને ટેન્ડરની ફાળવણી થઈ ગઈ હતી. પરંતુ કામ શરૂ થયું ન હતું. મનોરંજન માટે નવી સ્પીડ બોટ, સ્કૂટર તેમજ બે જણ બેસી શકે તેવી સાઈકલ પણ લાવવામાં આવી છે.