સાવરકુંડલામાં પ્રૌઢ સાથે છેરતરપીંડી કરી

અમરેલી,

સાવરકુંડલા નિકુંજ ટ્રેડીેંગ મહુવા રોડના માલિક ભાવેશ ગુણાભાઈ લાડવા ગુણવંત ઉર્ફે ગુણા જીવનભાઈ લાડવાને સાવરુકુંડલા સાધના સોસાયટીમા રહેતા તારીકભાઈ ઉર્ફે મુનાભાઈ અલારખભાઈ નાસર ઉ.વ. 42 એ ભાગીદાર તરીકે પૈસા કમાવવાના ઈરાદે નિકુંજ ટ્રેડી ંગ કંપની સાવરકુંડલાના બેંક ખાતામા 14 લાખ આરટીજીએસ કરેલ તથા બે લાખ રોકડા આપેલ હતા. આમ કુલ રૂ/-16 લાખ આપેલ હતા.જે આજદિન સુધી તા. 8-3-22 થી 20-9-23 સુધી નફો કે મુળગી રકમ નહી આપી છેતરપીંડી કર્યાની સાવરકુંડલા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ