સાવરકુંડલા અને લીલીયાના ગામોમાં પાણીનાં પુરવઠામાં વધારો કરવા માંગ કરતા શ્રી પ્રતાપ દુધાત

અમરેલી,પોતાના મતવિસ્તાર સાવરકુંડલા-લીલીયા તાલુકાના ગામોમાં મહી પરિયોજના હેઠળ પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે તે અનિયમિત અને થોડા પ્રમાણ માં મળી રહ્યું છે. ત્યારે હાલ ઉનાળા ની સીઝન હોવાથી ગામના પાણી ના તળ નીચા ગયેલ છે, અને પાણીના સ્ત્રોત દિન-પ્રતિદિન ઘટી રહ્યા છે, જેમાં સાવરકુંડલા અને લીલીયા તાલુકા નાં ઘણા ગામડાઓ ખારાપાટ વિસ્તારમાં આવતા હોય અને ત્યાં પાણીની સ્થિતિ અંત્યત વિકટ બનતી હોય છે, ત્યારે લોકો હેરાનપરેશાન થતા હોય, તેમજ જેમાં વિરોધપક્ષ નાં નેતા થતા 50000 કુ.યો.પી વિસ્તારમાં આવેલ છે, ત્યારે પોતાના મતવિસ્તાર સાવરકુંડલા અને લીલીયા તાલુકાના ગામડાઓમાં પાણી નિયમિત અને પાણી નાં જથ્થા ને ડબલ કરવામાં આવેતો આવતા દિવસોમાં પાણીની સમસ્યાને ખાળી શકાય તેમ છે, જેમને ધ્યાને લઈને આ અંગે આગોતરું આયોજન નાં રૂપમાં ધારાસભ્ય શ્રી પ્રતાપ દુધાત દ્વારા પોતાના મતવિસ્તાર નાં ગામોમાં પાણીના પ્રશ્ને માન. પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્રી કુવરજીભાઈ બાવળીયા ને પત્ર પાઠવી માંગણી અને લાગણી સાથેની રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે જેમાં હકારત્મકતા દાખવીને તાત્કાલિક ધોરણે સાવરકુંડલા-લીલીયા તાલુકામાં પાણી નિયમિત અને પુરતા પ્રમાણ માં આપવા આવે તેવી ભલામણ કરવામાં આવેલ છે.