સાવરકુંડલા ટાઉનમાં મોબાઇલ ચોરીના ગુન્હામાં એક ઝડપાયો

અમરેલી,

ગઇ તા.08/10/2022 ના રોજ સાવરકુંડલા ટાઉનમાં મહુવા રોડ, વરૂણ હોસ્પીટલ પાસેથી ભરતભાઇ ગોવિંદભાઇ રાવળદેવ, રહે.ઝીંઝુડા, તા.સાવરકુંડલા, જિ.અમરેલીનો મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ.10,000/- નો કોઇ અજાણ્યો ચોર શખ્સ ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય, જે અંગે ભરતભાઇ દ્વારા ઇએફઆર કરાવેલ હોય, જે ઇએફઆર અંગે ખરાઇ કરી, તેના પરથી સાવરકુંડલા ટાઉન પો.સ્ટે. એ પાર્ટ ગુ.ર.નં.11193 0052230047/2023, ઇ.પી.કો. કલમ 379 મુજબનો ગુનો રજી. કરવામાં આવેલ.ભાવનગર રેન્જ આઇ.જી.શ્રી ગૌતમ પરમાર સાહેબ નાઓએ ભાવનગર રેન્જના જિલ્લાઓમાં ઇએફઆર દ્વારા દાખલ થયેલ અનડીટેક્ટ ગુનાઓ રડીટેકટ કરવા સુચના આપેલ હોય, અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહએ અમરેલી જિલ્લામા ઇએફઆર થી દાખલ થયેલ ગુનાઓના આરોપીઓને પકડી પાડી, નાગરિકોના ચોરાયેલ વાહન, મોબાઇલ ફોન તેમને પાછા મળે, તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા અમરેલી એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ. શ્રી એ. એમ. પટેલ તથા એલ.સી.બી. ટીમ ને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતુ.ઉપરોકત ગુનાના અજાણ્યા આરોપી અંગે એલ.સી.બી. ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ અને આજ રોજ તા.15/02/2023 નાં રોજ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન સાવરકુંડલા, મહુવા રોડ ઉપરથી નિલેશ કનૈયાલાલ લશ્કરી, ઉ.વ.32 , રહે.ખડકાળા, પ્લોટ વિસ્તાર, તા.સાવરકુંડલા, જિ.અમરેલી. ને શંકાસ્પદ હાલતમાં પકડી પાડેલ અને તેની પાસેથી ઉપરોકત ચોરીમાં ગયેલ મોબાઇલ ફોન મળી આવતા, પકડાયેલ ઇસમને ચોરીના મોબાઇલ ફોન સાથે આગળની કાર્યવાહી થવા સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપેલ.