સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈકોર્ટનો ચુકાદૃો પલટ્યો કહૃાું કે, ‘કોઈ પણ શાળા ખેલના મેદૃાન વગર ન હોઈ શકે


નવીદિૃલ્હી,તા.૦૬

હાઈકોર્ટે આ આદૃેશ ગેરકાયદૃેસર કબજેદૃારોની અરજી પર આપ્યો સુપ્રીમ કોર્ટે જવાબ. ખેલના મેદૃાન વગર કોઈ શાળા હોઈ શકે નહીં. આ શાળામાં ભણતા બાળકો પણ સારા પર્યાવરણ/માહોલના હકદૃાર છે. આ તીખી ટિપ્પણી સુપ્રીમ કોર્ટે હરિયાણાના યમુનાનગરમાં એક શાળાના રમતના મેદૃાન માટે અનામત જમીન પર ગેરકાયદૃેસર કબજા અંગે કરી. આ સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે જમીન ખાલી કરીને શાળાને સોંપી દૃેવાના પણ આદૃેશ આપ્યા. કોર્ટે એમ પણ કહૃાું કે જો આ સમયગાળામાં ગેરકાયદૃેસર જમીન ખાલી કરીને સોંપવામાં ન આવે તો તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરીને ખાલી કરાવવામાં આવે. આ ચુકાદૃો ન્યાયમૂર્તિ એમ આર શાહ અને બીવી નાગરત્નાની પેનલે પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટના આદૃેશ વિરુદ્ધ રાજ્ય સરકાર તથા અન્ય દ્વારા દૃાખલ થયેલી અરજીઓ પર ત્રણ માર્ચે આપ્યો. હાઈકોર્ટે ભગવાનપુર ગામની શાળાની જમીન પર થયેલા અતિક્રમણને નિયમિત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ સાથે જ બજાર િંકમત મુજબ જમીનના પૈસા લઈ તથા શાળાને ખેલના મેદૃાન માટે વૈકલ્પિક જમીન પર વિચાર કરવાની પણ વાત કરી હતી. હાઈકોર્ટે આ આદૃેશ ગેરકાયદૃેસર કબજેદૃારોની અરજી પર આપ્યો હતો પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈકોર્ટના આદૃેશને ખોટો ગણાવતા પોતાના ચુકાદૃામાં કહૃાું કે તે જગ્યાના માનચિત્ર, સ્કેચ જોયા બાદૃ જાણ્યું કે હાઈકોર્ટ દ્વારા અપાયેલા નિર્દૃેશ લાગૂ કરવાને લાયક નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહૃાું કે નીચલી ઓથોરિટીના આદૃેશો, હાઈકોર્ટના આદૃેશઅને નવેસરથી કરાયેલા ડિમાર્કેશનને જોતા એ વાતમાં કોઈ વિવાદૃ નથી કે હાઈકોર્ટમાં અરજી દૃાખલ કરનારા મૂળ અરજીકર્તાઓનો ગ્રામ પંચાયતની એ જમીન પર કબજો છે જે શાળા માટે હતી. પેનલે કહૃાું કે શાળામાં કોઈ ખેલનું મેદૃાન નથી. શાળા ગેરકાયદૃેસર કબજેદૃારોના અનાધિકૃત નિર્માણથી ઘેરાયેલી છે. કોર્ટે કહૃાું કે શાળા અને કોલેજના ખેલના મેદૃાન માટે અનામત રાખેલી જમીન પર ગેરકાયદૃેસર કબજાને જોતા તે જમીનને કાયદૃેસર કરવાનો આદૃેશ આપી શકાય નહીં. કોઈ પણ શાળા ખેલના મેદૃાન વગર હોઈ શકે નહીં. જે વિદ્યાર્થીઓ તે શાળા (જેના ખેલના મેદૃાન પર ગેરકાયદૃેસર કબજો છે)માં ભણે છે તેઓ પણ સારા પર્યાવરણને હકદૃાર છે. એટલું જ નહીં કોર્ટે હાઈકોર્ટના ચુકાદૃાને મોટી ભૂલ ગણાવ્યો અને કહૃાું કે હાઈકોર્ટે ગેરકાયદૃેસર કબજેદૃારોના કબજાને બજાર િંકમત વસૂલીને લીગલાઈઝ કરવાનો નિર્દૃેશ આપીને મોટી ભૂલ કરી છે. હાઈકોર્ટના બાકી નિર્દૃેશ પણ લાગૂ કરવાને લાયક નથી. પંચાયતની કોઈ અન્ય એવી જમીન નથી જેને શાળાના ખેલના મેદૃાન માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. શાળા પાસેની બીજી જમીન અન્ય લોકોની છે અને તેઓ પોતાની જમીન આ ખેલના મેદૃાન માટે આપવા માટે રાજી નથી. આ સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે જમીનને કાયદૃેસર કરવાના હાઈકોર્ટનાઆદૃેશને રદૃ કરી નાખ્યો. કોર્ટે રમતના મેદૃાનની જમીન પર ગેરકાયદૃેસર કબજેદૃારોને જમીન ખાલી કરીને સોંપવા માટે ૧૨ મહિનાનો સમય આપ્યો છે.