બગસરામાં રોયલ્ટી વગર રેતી ચોરી કરતા બે ઝડપાયાં

અમરેલી,અમરેલી જિલ્લામાં રેતી ચોરી કરતા ઇસમોને પકડી પાડી તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અમરેલી જિલ્લા પોલીસને માર્ગદર્શન આપેલ. જે અન્વયે અમરેલી એલ.સી.બી. ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી આર.કે.કરમટા નાઓની રાહબરી હેઠળ એલ.સી.બી. ટીમે આજ રોજ તા.24/06/2022 નાં રોજ બગસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં દરમ્યાન હાલરીયા ગામે નદીના પટ્ટમાંથી ત્રણ ટ્રેકટરોમાં રેતીની ચોરી કરતા જયસુખભાઈ નરશીભાઈ આસોંદરા ઉ.વ.27, રહે.હાલરીયા, કોળીવાડા, તા.બગસરા, જિ.અમરેલી, વિજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ કોરાટ, ઉ.વ.3 8, રહે.હાલરીયા, પરા વિસ્તાર, તા.બગસરા, જિ.અમરેલીને પકડી પાડી તેમની સામે ધોરણસર કાર્યવાહી કરી પકડાયેલ આરોપીઓ તથા મુદ્દામાલ બગસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપેલ છે. અને ટ્રેકટર રજી નંબર 0/17 9257, ટ્રોલી રજી.નં ઉ/ 14 96 5937 કિ.રૂ.2,00,000/- તથા ટ્રેકટર રજી નંબર 60 14 )01 0201, ટ્રોલી રજી.નંબર વગરની કિ.રૂ.2,50,000/- તથા ટ્રેકટર રજી. નંબર 01 11 10 5446, ટ્રોલી રજી.નં ઉ7 14 ઝ9 2851 કિ.રૂ.2,00,000/- તથા રેતી 6 ટન કિ.રૂ.3,000/-મળી કુલ કિં.રૂ. 6,53,000/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે.