અમરેલી જીલ્લા હોમગાર્ડને મુખ્યમંત્રી મેડલ અર્પણ કરતા શ્રી રૂપાલા

  • અમરેલીના હંસાબેન મકાણી સહિત જિલ્લા હોમગાર્ડના ચાર અધિકારીઓને મુખ્યમંત્રીના એવોર્ડ અપાયા : પ્રશંસા કરાઇ

સાવરકુંડલા,
તારીખ.- 27/08 ને ગુરૂવાર ના રોજગુજરાત સરકાર શ્રી દ્વારા જાહેર કરાયેલ મુખ્યમંત્રી શ્રી ના મેડલ અમરેલી જીલ્લા હોમગાર્ડ ના ચાર અધિકારી ઓને કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા ના વરદ હસ્તે જીલ્લા હોમગાર્ડ કચેરી ના હંસાબેન મકાણી સ્ટાફ ઓફિસર લીગલ, બગસરા હોમગાર્ડ યુનિટ ના અધિકારી સુરેશભાઈ પાઘડાળ, ધારી હોમગાર્ડ યુનિટ ના માઢકભાઈ, ડેડાણ હોમગાર્ડ અધિકારીશ્રી ઘનશ્યામભાઈ કચ્છી ને એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા
એ તકે અમરેલી જીલ્લા હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટશ્રી અશોકભાઈ જોષી તથા પૂર્વ જીલ્લા હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટ આર.એમ.કાપડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.