46 દિવસ પછી આજથી અમરેલીની બજારો ખુલશે

અમરેલી,અમરેલીમાં જિલ્લામાં દુકાનો ખોલવા માટે અપાયેલ માર્ગદર્શન અનુસાર ઘણી જગ્યાએ આજે દુકાનો ખુલી ગઇ હતી પણ અમરેલી શહેરે સોમવારે કોરોનાને રોકવા માટે આખા ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ પહેલ કરી અને ઓડ ઇવન સિસ્ટમ લાગુ કરી છે જેમાં દુકાનોને એક અને બે નંબર અપાયા છે જેમાં એકી તારીખમાં એક નંબરની દુકાન અને બેકી તારીખમાં બે નંબરની દુકાનો ખુલ્લી રહેશે.
અમરેલી વેપારી મહામંડળ દ્વારા એકી અને બેકી સંખ્યાના 4000 ઉપરાંતની દુકાનો ઉપર ગણતરીના કલાકોમાં સ્ટીકર લગાડવામાં આવ્યા હતા અને સોમવારે દુકાનો નથી ખોલવાની તેવી રીક્ષા ફેરવવાની પણ મંજુરી તંત્રએ તાકીદે આપી અને સરકારી તંત્રને મદદરૂપ થતા અમરેલીના વેપારીઓને સરકારી તંત્રએ અભિનંદન આપ્યાં હતા તા.21 માર્ચ અને શનિવારથી બંધ થયેલી અમરેલી શહેરની બજારો 46 દિવસ બાદ ખુલનાર છે જો કે તેમાં પાન માવા, ખાણી-પીણીના લારી ગલ્લા જેવી પ્રતિબંધીત વસ્તુઓ સિવાયની તમામ દુકાનો ખુલી જશે.
અમરેલીમાં ફરસાણ મીઠાઇના વેપારીઓએ જુના માલનો નિકાલ કર્યાની પાલીકા પાસે ખરાઇ કરીને જ વેચાણ કરવાનુ રહેશે તથા અમરેલી