અમરેલી જિલ્લામાં વધુ ૧૪ કોવિડ-૧૯ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા: કુલ ૩૬૬

  • ૧૬ મૃત્યુ, ૨૧૪ ડિસ્ચાર્જ અને ૧૩૬ સારવાર હેઠળ
આજે તા. ૨૮ જુલાઈના અમરેલી જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના વધુ ૧૪ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયેલ છે. જાફરાબાદના ટિંબીના ૬૨ વર્ષીય પુરુષ, સાવરકુંડલાના અમતૃવેલના ૭૦ વર્ષીય પુરુષ, અમરેલીના ભક્તિનગર-વૃંદાવન પાર્કના ૭૩ વર્ષીય પુરુષ, કુંકાવાવના ખજૂરીના ૬૨ વર્ષીય પુરુષ, ખાંભાના લાસાના ૪૨ વર્ષીય પુરુષ, અમરેલીના સાજિયાવદરના ૪૨ વર્ષીય પુરુષ, અમરેલીના સાજિયાવદરના ૪૦ વર્ષીય પુરુષ, અમરેલીના સાજિયાવદરના ૩૯ વર્ષીય મહિલા, અમરેલીના સાજિયાવદરના ૧૩ વર્ષીય કિશોરી, બગસરાના ૩૫ વર્ષીય પુરુષ, બગસરાના ૬૦ વર્ષીય પુરુષ, બગસરાના ૪૫ વર્ષીય પુરુષ, બગસરાના ડેરી-પીપળીયાના ૩૦ વર્ષીય પુરુષ અને કુંકાવાવના ૨૨ વર્ષીય યુવાનના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવેલા છે.
હાલ આ દર્દીના રહેઠાણની આસપાસના વિસ્તારને કંટેઇન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવાની તેમજ દર્દીના સંપર્કમાં આવેલા લોકોને કોરેન્ટાઇન કરવાની કામગીરી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. આમ અમરેલી જિલ્લામાં ૧૬ મૃત્યુ, ૨૧૪ ડિસ્ચાર્જ થઈને ઘરે ગયા છે તેમજ ૧૩૬ સારવાર હેઠળ છે. આજ સુધી કુલ ૩૬૬ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયેલ છે.
આપને કે આપની આજુબાજુમાં કોઈને પણ તાવ-શરદી-ખાંસી કે ગળામાં દુઃખાવા જેવા લક્ષણો જણાય તો આરોગ્ય વિભાગના કંટ્રોલ રૂમ નંબર ૦૨૭૯૨-૨૨૮૨૧૨ તથા ૮૨૩૮૦ ૦૨૨૪૦ અથવા રાજ્યની હેલ્પલાઇન ૧૦૪ કે કેન્દ્રની હેલ્પલાઇન ૧૦૭૫ ઉપર તાત્કાલિક જાણ કરવા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. આવી માહિતી છુપાવવી કે મોડી આપવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.