અમરેલી સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી

અમરેલી,
તા.17 થી 19 સુધી સૌરાષ્ટ્રભરમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી હોવાનું અમરેલી ડીઝાસ્ટરે જણાવ્યું છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર તા.17 થી 19 નવેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતનાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં છુટોછવાયો વરસાદ પડવાની તેમજ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે જેને ધ્યાને લઇ શાકભાજી તેમજ બાગાયતી પાકોને ઉતારી લેવા તેમજ તૈયાર ખેત પેદાશો તથા ઘાસચારાને સલામત સ્થળે ખસેડવા અને એપીએમસી અથવા ખરીદ કરેન્દ્ર તેમજ અન્ય ગોડાઉનો ખાતે ખેત જણસીનાં જથ્થાને સલામત સ્થળે રાખવા તેમજ ખેત જણસીનાં જથ્થાને કોઇ નુક્શાન ન થાય તે માટે વ્યવસ્થા કરવા અને તકેદારીના યોગ્ય પગલા લેવા મામલતદાર અમરેલીએ આદેશ કર્યો છે.